Duizenden medewerkers certificeren. Dat moet je efficiënt organiseren.

ABN AMRO moet, net als alle andere banken, aantonen dat hun medewerkers voldoende kennis hebben van wetten en regels zoals de Wet op het financieel toezicht (Wft), Solvency II, Basel III en Facta. Maar het aantonen van die kennis is niet voldoende. Uiteindelijk draait het om het gedrag van de medewerkers. Hoe maak je dat inzichtelijk? En hoe houd je het voor de medewerkers interessant om steeds weer de nieuwe wet- en regelgeving bij te houden? Ed Jacobs, Specialist Learning & Development, geeft het antwoord.

"We trainen onze medewerkers continu. Dat is zowel in het belang van ons als van de klant. Internationale wet- en regelgeving verplicht ons bijvoorbeeld dat onze medewerkers witwaspraktijken kunnen opsporen. Maar ook dat wij klanten op een juiste manier voorlichten. Het gaat dus om het beheersen van ondernemersrisico's en het verminderen van reputatie-risico's.

Kennis en gedrag leren en toetsen

Om voor duizenden medewerkers aan te tonen dat zij over de juiste kennis beschikken en het gewenste gedrag tonen, ontkom je er niet aan dit efficiënt te organiseren. Samen met de afdeling Compliance ontwikkelen we trainingen waarin zowel kennis als gedrag worden geleerd en getoetst. Via een certificeringstraject maken we medewerkers er op attent dat zij hun kennis moeten updaten. De trainingen, het toetsen en het vastleggen van de resultaten doen we online. We zijn daarmee plaats- en tijdonafhankelijk en besparen veel tijd op het actualiseren van de inhoud.

Vooral het toetsen is erg belangrijk. Toezichthouders willen zien hoe je de vereiste kennis toetst en wat de resultaten zijn. Maar ook willen ze er op toezien dat de toetsafname ordentelijk verloopt. In die gevallen zijn we dus wel plaats- en tijdgebonden en nemen we de online toetsen op kantoor af.

Processen en procedures voor iedereen helder

Ook het gewenste gedrag, dat gekoppeld is aan de vereiste stelregels, trainen we online. Daardoor is het voor iedereen duidelijk hoe onze interne processen en procedures zijn ingericht om onze klanten op verantwoorde wijze te helpen. We toetsen op de vereiste kennis en werken veel met stellingen, situaties en dilemma's. Daarmee maken we medewerkers bewust van hun eigen gedrag, het gewenste gedrag en de risico's bij het uitoefenen van hun functie."

Over ABN AMRO

ABN AMRO is één van de drie grootste banken van Nederland en levert diensten aan zowel particuliere als zakelijke klanten. De bank is ook internationaal actief. In steeds meer sectoren, en zeker in de financiële, stelt de (internationale) overheid strenge eisen aan organisaties rondom het naleven van wet- en regelgeving. Enerzijds om illegale activiteiten als witwassen op te sporen, anderzijds om aan te tonen dat klanten juiste adviezen krijgen.

 

Contact

Ook uw medewerkers stimuleren en motiveren om zich continu te ontwikkelen? Maak een afspraak of bel ons.

Bel me terug

Of bel 088 - 44 66 700

 

Leeroplossingen

Met onze online leeroplossingen en e-learning bereikt u meetbaar resultaat. 

Tools

Voor haar leeroplossingen maakt UP learning gebruik van moderne en bewezen tools.